Δευτέρα – Πέμπτη

KISS MUSIC

00:00 - 07:00

KISS BREAKFAST με τον ALEX JAMES

07:00 - 10:00

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

10:00 - 13:00

FRANK FERRE

13:00 - 16:00

ΛΟΥΚΑ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

16:00 - 19:00

ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

19:00 - 21:00

KISS IN THE MIX με τον ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΓΚΡΟ

21:00 - 24:00

KISS MUSIC

00:00 - 07:00

Παρασκευή

KISS MUSIC

00:00 - 07:00

KISS BREAKFAST με τον ALEX JAMES

07:00 - 10:00

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

10:00 - 13:00

FRANK FERRE

13:00 - 16:00

ΛΟΥΚΑ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

16:00 - 19:00

ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

19:00 - 22:00

KISS IN THE MIX με τον ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΓΚΡΟ

22:00 - 01:00

Σάββατο

KISS SATURDAYS

01:00 - 14:00

KISS TOP 20

14:00 - 15:00

KISS SATURDAYS

15:00 - 20:00

SATURDAY NIGHT FEVER

20:00 - 22:00

KISS IN THE MIX με τον ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΓΚΡΟ

22:00 - 01:00

Κυριακή

KISS SUNDAYS

01:00 - 18:00

KISS TOP 20

18:00 - 19:00

KISS SUNDAYS

19:00 - 22:00

LOVE ZONE με τον FRANK FERRE

22:00 - 00:00