Δευτέρα – Πέμπτη

KISS BREAKFAST με τον ANDY PANAYIOTOU

06:00 - 10:00

ANASTASIA DRAKA

10:00 - 12:00

FRANK FERRE

12:00 - 15:00

HOVIG

15:00 - 17:00

PAN DRAGOMIR

17:00 - 19:00

KISS MUSIC / DJ SET

19:00 - 24:00

Παρασκευή

KISS BREAKFAST με τον ANDY PANAYIOTOU

06:00 - 10:00

ANASTASIA DRAKA

10:00 - 12:00

FRANK FERRE

12:00 - 15:00

HOVIG

15:00 - 17:00

PAN DRAGOMIR

17:00 - 19:00

KISS MUSIC / DJ SET

19:00 - 21:00

ANDREW P. DJ SET

21:00 - 24:00

Σάββατο

KISS MUSIC / DJ SET

00:00 - 21:00

ANDREW P. DJ SET

21:00 - 00:00

Κυριακή

KISS MUSIC / DJ SET