Δευτέρα – Πέμπτη

KISS MUSIC

00:00 - 07:00

KISS BREAKFAST με τον ANDY PANAYIOTOU

07:00 - 10:00

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

10:00 - 13:00

FRANK FERRE

13:00 - 16:00

ΛΟΥΚΑ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

16:00 - 19:00

ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

19:00 - 21:00

DJ SESSION

21:00 - 22:00

KISS ME TONIGHT

22:00 - 24:00

Παρασκευή

KISS MUSIC

00:00 - 07:00

KISS BREAKFAST με τον ANDY PANAYIOTOU

07:00 - 10:00

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ

10:00 - 13:00

FRANK FERRE

13:00 - 16:00

ΛΟΥΚΑ ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ

16:00 - 19:00

ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

19:00 - 21:00

THE HAZE FRIDAY SHOW

21:00 - 22:00

KISS ME TONIGHT

22:00 - 00:00

Σάββατο

KISS SATURDAYS

00:00 - 14:00

KISS TOP 20

14:00 - 15:00

KISS SATURDAYS

15:00 - 21:00

KISS THE BEAT – ANDREW P.

17:00

Κυριακή

KISS SUNDAYS

03:00 - 17:00

KISS THE BEAT – ANDREW P.

17:00